skip to Main Content

Proč studovat japonštinu?

Získáte velmi snadno uplatnění
V České republice působí přes 200 japonských firem, ve kterých můžete nalézt zajímavé zaměstnání.

Budete disponovat výjimečnými znalostmi
Jen velmi málo lidí v České republice umí japonsky. Můžete se jimi stát i vy.

Objevíte jednu z nejúžasnějších zemí světa
Japonsko – to nejsou jenom gejši a samurajové, to není jenom manga a anime. Japonsko má kulturu a tradice, ze kterých se máme co učit. Pochopíte jeho bohatou kulturu, zajímavou historii, náboženství či geografii.

Vybavíme vás pro praxi
Obor Japonská filologie lze studovat jednooborově, nebo jej můžete kombinovat s jiným jazykem či oborem, např. žurnalistikou, historií, politologií nebo třeba sociologií. Vaše možnosti na trhu práce se potom rozšiřují.

Budete mít šanci v zahraničí
Japonsko je významným obchodním partnerem v celé Evropské unii. Poptávka po vás, jako po jazykově vybaveném profesionálovi, tedy bude i v ostatních zemích EU.

Co u nás můžete studovat?

tříletý bakalářský studijní program:

 • Japonská filologie (samostatný studijní program, program maior, program minor)

dvouletý magisterský studijní program:

 • Asijská studia (samostatný studijní program, program maior, program minor)
  • se specializací japonský jazyk a kultura

V případě dvouoborového studia je japonská filologie nejčastěji kombinovaná s další filologií, historií, filozofií, žurnalistikou či aplikovanou ekonomií.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Protože vás budou učit odborníci z České republiky i zahraničí

• Protože vás naučíme japonsky od úplných začátků bez požadavku jakýchkoli předchozích znalostí japonštiny

• Protože budete studovat podle zcela nového výukového kompletu jazykových učebnic a skript vytvořených na naší katedře

• Protože používáme moderní e-learningové podpory.

• Protože vám nabídneme bohatou škálu volitelných předmětů, které vás osloví: Japonská kultura, Dějiny japonské kinematografie, Dějiny japonského myšlení, Moderní dějiny Japonska, Japonština pro cestovní ruch, Firemní a technická japonština, tlumočnické a překladatelské semináře… a mnoho dalších

• Protože máme moderní univerzitní kampus a Olomouc je krásné město
s neuvěřitelnou studentskou atmosférou

• Protože se budete vzdělávat v budovách přímo v centru města jen několik minut chůze od komplexu studentských kolejí.

Mezi četné olomoucké studentské organizace se řadí také Japonský klub Olomouc, který pořádá přednášky, workshopy, filmová a divadelní představení, koncerty či ukázky bojových sportů. Mezi jeho aktivity patří každoročně rovněž festival Japonské jaro. Členy Japonského klubu se můžete stát i vy.

Co pro to musíte udělat?

• Do půlky března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníte?

 • Se znalostí japonštiny najdete široké a uplatnění v mnoha oblastech:

  • V soukromém sektoru – v japonských firmách v České republice i v zahraničí

  • Ve státních institucích a především diplomacii

  • Jako tlumočník či překladatel

  • V kulturních institucích všeho druhu

  • V cestovním ruchu

  • Ve vzdělávání a ve vědě

Kam budete moct vycestovat za studiem?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na jedno- či dvousemestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách či stáže na dalších partnerských institucích. Jejich kompletní seznam je na našem hlavním webu.

Kdo vás bude učit?

Ivona Barešová
se zabývá současným japonským jazykem a společností. V popředí jejího odborného zájmu jsou japonská rodná jména, jež díky znakovému písmu a téměř neomezeným možnostem volby vytvářejí zajímavý obraz společenských hodnot, potřeb a vlivů daného období.

Sylva Martinásková
se věnuje japonským dějinám a literatuře, a to především tradiční poezii tanka a haiku v moderní době.

Tereza Nakaya
se zabývá japonským jazykem, jeho výukou a zkoumáním vztahu mezi jazykem a kulturou.

Halina Zawiszová
se ve svém výzkumu zabývá především současnou hovorovou japonštinou a tématem jazyka v interakci.

Yuji Nakaya
vyučuje japonskou konverzaci, obchodní japonštinu a vede překladatelský seminář.

Takayuki Watanabe
učí japonský jazyk a znaky a také vede tlumočnický seminář.

                                    

vit

Vít Ulman
se věnuje japonské jazykovědě a starší literatuře. Obzvláště ho zajímá kontakt mezi různými jazyky a kulturami.

                                    

Dita Nymburská

 

…a mnozí další

                                    

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

2000px-Instagram_logo.svg
Back To Top